Att hantera en kris i företagets kassaflödeMånga gånger är det svårt för företag att få det att gå ihop mellan kundfordringar och leverantörsskulder. Det är en ständig utmaning att få kunder att betala sina fakturor tidigt samtidigt som du själv måste betala sina utgifter till leverantörer. Även de mest omsorgsfullt förvaltade företagen kan få det tufft ibland, och du kan råka ut för en kris i kassaflödet. Även om du inte kan förhindra varje kris finns det mycket du du göra för att hantera situationen.


Helst bör du öppna en företagskredit långt innan du hamnar i en eventuell kris, medan alla finanser ser bra ut. Då har du en större chans att bli godkänd. Ofta krävs att du har tillgångar i företaget som säkerhet. Om du som företagare inte har det eller om du inte har ansökt om en kredit i förväg måste du utforska alternativen. Många enskilda firmor kan ta små lån av typen på https://www.alltomsmslan.se/, där de lånar i sitt eget namn för att rädda företaget. 

Vårda kundrelationer

Om du som företagare prioriterar kundrelationer har du en större chans att kunna förhandla med kunderna och be dem betala så snart som möjligt. Andra alternativ är att erbjuda en rabatt till de kunder som betalar snabbt. Ett exempel är att erbjuda 2% rabatt om de betalar inom tio dagar, eller 5% om de betalar inom fem dagar. Alternativt kan du ta en titt på finansiella tjänster som köper fakturor. Då får du betalt på en gång, och du slipper ägna tid åt att kolla upp att utestående fakturor betalas i tid och allt arbete som följer med det. Hör även med dina leverantörer om det går att omförhandla villkoren så att du får mer tid att betala räkningarna under en viss period.


Det är sällan en bra idé att oroa eventuella anställda när det blir en kris i kassaflödet. Börja med att se över saker du själv kan göra för att skära ner utgifterna i det långa loppet. Titta till exempel på energiförbrukningen. Hur mycket kostar värme, luftkonditionering, datorer och skrivare när ingen använder dem? Små ändringar kan betyda stora belopp på lång sikt.

Sök kreativa utvägar

Naturligtvis är ingen diskussion om att reducera kostnader komplett utan att prata om löner. Uppsägningar är alltid en sista utväg. Det skadar dessutom förtroendet och engagemanget hos de som jobbar kvar. Om de finansiella problemen är så stora att du måste göra något drastiskt är det bättre att överväga andra alternativ. En sak du kan göra är att erbjuda vissa anställda att gå ned till 30 timmar i veckan istället för att arbeta heltid.


Om du har utrustning som du inte använder med full kapacitet är det dags att sälja. Nyckeln är att bli kreativ och omarbeta dina rutiner för att få loss pengar och lösa de ekonomiska problemen. Om det ändå blir så att du inte klarar av att betala vissa räkningar, var strategisk. Det sämsta du kan göra är att hoppa över att betala löner eftersom det även kan resultera i juridiska konsekvenser.


Så gott som alla hamnar i en ekonomisk kris då och då, men det värsta du kan göra är att ignorera problemet. Var aktiv och sök efter lösningar. Ju tidigare du tar hand om situationen, desto mer sannolikt är det att du överlever krisen med din verksamhet intakt.